Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dygowo

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Analiza i opiniowanie skierowanych do Rady skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych do Rady przez obywateli, a w szczególności:

- badania zasadności skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych i kierowanie w tym zakresie wniosków do Rady o podjęcie uchwał,

- rozpatrywanie i analiza wniosków i petycji kierowanych do Rady i kierowanie w tym zakresie wniosków do Rady o podjęcie uchwał.

2.     Składanie co najmniej raz w roku sprawozdań okresowych ze swojej działalności na sesjach rady gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
KRZYSZTOF JAMROŻY 0przewodniczący
ANNA SMYKOWSKA członek
BOŻENA SULKOWSKA członek