Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

DARIUSZ OLENOWICZ

DARIUSZ OLENOWICZ

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 71, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Finansów stała Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku członek
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej stała Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Kłopotowo interpelacja 2018-12-05
12 Kłopotowo interpelacja 2019-02-18
13 Kłopotowo, Piotrowice interpelacja 2019-03-27
16 Kłopotowo, Piotrowice interpelacja 2019-05-23
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 12:48:44 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 12:20:56 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:33:18 Projekt UCHWAŁY Nr I/3/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:37:40 Projekt UCHWAŁY Nr I/4/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:40:04 Projekt UCHWAŁY Nr I/5/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:50:16 Projekt UCHWAŁY Nr I/7/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:57:43 Projekt UCHWAŁY Nr I/8/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 Projekt UCHWAŁY Nr I/3/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:46:03 Projekt UCHWAŁY Nr I/6/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:26:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/9/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:29:21 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/10/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2018-2027 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:32:52 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/11/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 232 i Nr 233/1 obręb ewidencyjny Dygowo II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:35:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/12/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:38:45 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/13/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:41:42 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/14/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:10:55 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:46:45 Projekt UCHWAŁY Nr III/15/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:53:09 Projekt UCHWAŁY Nr III/16/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:55:26 Projekt UCHWAŁY Nr III/17/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:59:56 Projekt UCHWAŁY Nr III/18/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 42/7 obręb ewidencyjny Stramniczka III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 13:08:56 Projekt UCHWAŁY Nr III/19/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dygowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:13:01 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 05 grudnia 2018 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:11:17 W sprawie zmiany Porządku Obrad III Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-01-29 14:23:37 Projekt UCHWAŁY Nr IV/20/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok i zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:16:05 projekt UCHWAŁY Nr V/21/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:17:52 projekt UCHWAŁY Nr V/22/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:19:44 projekt UCHWAŁY Nr V/23/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:22:09 projekt UCHWAŁY Nr V/24/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:23:18 projekt UCHWAŁY Nr V/25/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:24:27 projekt UCHWAŁY Nr V/26/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:34:56 projekt UCHWAŁY Nr V/27/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:38:08 pojekt UCHWAŁY Nr V/28/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:41:18 projekt UCHWAŁY Nr V/29/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Kłopotowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:45:08 projekt UCHWAŁY Nr V/30/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:48:12 projekt UCHWAŁY Nr V/31/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 106/15 obręb Skoczów V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:49:25 projekt UCHWAŁY Nr V/32/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 220/2 obręb Dygowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:52:05 projekt UCHWAŁY Nr V/33/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 122 obręb Wrzosowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 13:03:57 projekt UCHWAŁY Nr V/34/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 13:06:22 projekt UCHWAŁY Nr V/35/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:06:14 Protokól nr III/2018 z II sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:07:21 Protokół IV/2019 z IV sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 29 stycznia 2019 roku V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:58:23 Projekt UCHWAŁY Nr VI/36/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:02:20 Projekt UCHWAŁY Nr VI/37/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:06:01 Projekt UCHWAŁY Nr VI/38/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:08:16 Projekt UCHWAŁY NR VI/39/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:09:14 Projekt UCHWAŁY Nr VI/40/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2019 rok” VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:14:19 Projekt UCHWAŁY Nr VI/41/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/136/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:16:06 Projekt UCHWAŁY Nr VI/42/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/16 Rady Gminy Dygowo dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:19:22 Projekt UCHWAŁY Nr VI/43/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:24:22 Projekt UCHWAŁY Nr VI/44/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:28:44 Projekt UCHWAŁY Nr VI/45/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:30:20 Projekt UCHWAŁY Nr VI/46/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:33:00 Projekt UCHWAŁY Nr VI/47/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:35:58 Projekt UCHWAŁY Nr VI/48/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:50:53 W sprawie przyjęcia Potokołu Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:37:40 Wniosek o zmiane porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:39:01 Wniosek o zmiane porządku obrad ppkt 15 VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:40:51 Wniosek o zmianę porządku obrad w pkt 4 : zmina nazwy na sprawozdania. Dodanie ppkt a i ppkt b VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:39:43 Projekt UCHWAŁY Nr VI/49/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dygowo VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:44:08 Projekt UCHWAŁY Nr VI/50/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:28:13 Przyjecie poprawki do projektu uchwały Nr VI/45/19 z dnia 27 marca 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:28:27 Projekt UCHWAŁY Nr VII/51/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:38:38 Projekt UCHWAŁY Nr VII/53/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:41:28 Projekt UCHWAŁY Nr VII/54/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:44:10 Projekt UCHWAŁY Nr VII/55/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:46:55 Projekt UCHWAŁY Nr VII/56/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dygowo VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:49:50 Projekt UCHWAŁY Nr VII/57/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:50:57 Projekt UCHWAŁY Nr VII/58/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:54:35 Projekt UCHWAŁY Nr VII/59/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:09:05 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VI/2019 z VI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 27 marca 2019 roku VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:08:12 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VII/2019 z VII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 23 maja 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:47:18 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/60/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:57:48 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/61/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:03:38 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/62/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:10:53 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/63/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:16:51 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/64/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:18:31 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/65/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:23:46 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/66/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Dygowo VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:27:33 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/67/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zniesienia form ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:04:29 W sprawie zmiany Porządku Obrad VIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 14 czerwca 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:18:12 Projekt UCHWAŁY Nr IX/68/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:21:13 Projekt UCHWAŁY Nr IX/69/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dygowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:23:07 Projekt UCHWAŁY Nr IX/70/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dygowo IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:25:54 Projekt UCHWAŁY Nr IX/71/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:08:59 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 14 czerwca 2019 roku IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:07:41 W sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Nr IX/71/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-09-06 07:34:06 Projekt UCHWAŁY Nr X/72/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-09-06 07:37:14 Projekt UCHWAŁY Nr X/73/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok X Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-09-30 12:15:54 Projekt UCHWAŁY Nr XI/74/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:19:14 Projekt UCHWAŁY Nr XI/75/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo i Czernin XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:22:07 Projekt UCHWAŁY Nr XI/76/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu Dygowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:24:16 Projekt UCHWAŁY Nr XI/77/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/29/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard , Kłopotowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:43:33 Projekt UCHWAŁY Nr XI/78/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:54:16 Projekt UCHWAŁY Nr XI/79/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:56:17 Projekt UCHWAŁY Nr XI/80/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 13:03:56 Projekt UCHWAŁY Nr XI/81/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi XI Sesja Rady za
2019-09-30 13:11:48 Pojekt UCHWAŁY Nr XI/82/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:03:54 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr IX/2019 z IX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 25 lipca 2019 roku XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:04:33 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr X/2019 z X Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 06 września 2019 roku XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:03:02 W sprawie zmiany Porządku Obrad XI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku XI Sesja Rady za
2019-09-30 13:16:28 Projekt UCHWAŁY Nr XI/83/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:53:20 Autopoprawka do projektu Uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XI Sesja Rady za
2019-09-30 13:02:51 Autopoprawka do projektu Uchwały Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokosci cen za te usługi XI Sesja Rady za