Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

JAROSŁAW GRZELA

JAROSŁAW GRZELA

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 37, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 12:48:44 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 12:20:56 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:33:18 Projekt UCHWAŁY Nr I/3/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:37:40 Projekt UCHWAŁY Nr I/4/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:40:04 Projekt UCHWAŁY Nr I/5/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:50:16 Projekt UCHWAŁY Nr I/7/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:57:43 Projekt UCHWAŁY Nr I/8/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 Projekt UCHWAŁY Nr I/3/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:46:03 Projekt UCHWAŁY Nr I/6/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:26:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/9/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:29:21 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/10/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2018-2027 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:32:52 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/11/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 232 i Nr 233/1 obręb ewidencyjny Dygowo II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:35:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/12/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:38:45 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/13/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:41:42 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/14/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:10:55 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:46:45 Projekt UCHWAŁY Nr III/15/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:53:09 Projekt UCHWAŁY Nr III/16/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:55:26 Projekt UCHWAŁY Nr III/17/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:59:56 Projekt UCHWAŁY Nr III/18/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 42/7 obręb ewidencyjny Stramniczka III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 13:08:56 Projekt UCHWAŁY Nr III/19/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dygowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:13:01 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 05 grudnia 2018 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:11:17 W sprawie zmiany Porządku Obrad III Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-01-29 14:23:37 Projekt UCHWAŁY Nr IV/20/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok i zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:16:05 projekt UCHWAŁY Nr V/21/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:17:52 projekt UCHWAŁY Nr V/22/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:19:44 projekt UCHWAŁY Nr V/23/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:22:09 projekt UCHWAŁY Nr V/24/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:23:18 projekt UCHWAŁY Nr V/25/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:24:27 projekt UCHWAŁY Nr V/26/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:34:56 projekt UCHWAŁY Nr V/27/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:38:08 pojekt UCHWAŁY Nr V/28/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:41:18 projekt UCHWAŁY Nr V/29/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Kłopotowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:45:08 projekt UCHWAŁY Nr V/30/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:48:12 projekt UCHWAŁY Nr V/31/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 106/15 obręb Skoczów V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:49:25 projekt UCHWAŁY Nr V/32/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 220/2 obręb Dygowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:52:05 projekt UCHWAŁY Nr V/33/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 122 obręb Wrzosowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 13:03:57 projekt UCHWAŁY Nr V/34/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 13:06:22 projekt UCHWAŁY Nr V/35/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:06:14 Protokól nr III/2018 z II sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-02-18 12:07:21 Protokół IV/2019 z IV sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 29 stycznia 2019 roku V Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:58:23 Projekt UCHWAŁY Nr VI/36/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:02:20 Projekt UCHWAŁY Nr VI/37/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:06:01 Projekt UCHWAŁY Nr VI/38/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:08:16 Projekt UCHWAŁY NR VI/39/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:09:14 Projekt UCHWAŁY Nr VI/40/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2019 rok” VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:14:19 Projekt UCHWAŁY Nr VI/41/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/136/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:16:06 Projekt UCHWAŁY Nr VI/42/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/16 Rady Gminy Dygowo dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:19:22 Projekt UCHWAŁY Nr VI/43/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:24:22 Projekt UCHWAŁY Nr VI/44/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:28:44 Projekt UCHWAŁY Nr VI/45/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:30:20 Projekt UCHWAŁY Nr VI/46/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:33:00 Projekt UCHWAŁY Nr VI/47/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:35:58 Projekt UCHWAŁY Nr VI/48/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:50:53 W sprawie przyjęcia Potokołu Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:37:40 Wniosek o zmiane porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:39:01 Wniosek o zmiane porządku obrad ppkt 15 VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:40:51 Wniosek o zmianę porządku obrad w pkt 4 : zmina nazwy na sprawozdania. Dodanie ppkt a i ppkt b VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:39:43 Projekt UCHWAŁY Nr VI/49/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dygowo VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:44:08 Projekt UCHWAŁY Nr VI/50/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:28:13 Przyjecie poprawki do projektu uchwały Nr VI/45/19 z dnia 27 marca 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:08:12 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VII/2019 z VII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 23 maja 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:47:18 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/60/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:57:48 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/61/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:03:38 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/62/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:10:53 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/63/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:16:51 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/64/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:18:31 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/65/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:23:46 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/66/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Dygowo VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:27:33 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/67/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zniesienia form ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:04:29 W sprawie zmiany Porządku Obrad VIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 14 czerwca 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-09-06 07:34:06 Projekt UCHWAŁY Nr X/72/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-09-06 07:37:14 Projekt UCHWAŁY Nr X/73/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok X Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-09-30 12:15:54 Projekt UCHWAŁY Nr XI/74/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:19:14 Projekt UCHWAŁY Nr XI/75/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo i Czernin XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:22:07 Projekt UCHWAŁY Nr XI/76/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu Dygowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:24:16 Projekt UCHWAŁY Nr XI/77/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/29/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard , Kłopotowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:43:33 Projekt UCHWAŁY Nr XI/78/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:54:16 Projekt UCHWAŁY Nr XI/79/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:56:17 Projekt UCHWAŁY Nr XI/80/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 13:03:56 Projekt UCHWAŁY Nr XI/81/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi XI Sesja Rady za
2019-09-30 13:11:48 Pojekt UCHWAŁY Nr XI/82/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:03:54 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr IX/2019 z IX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 25 lipca 2019 roku XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:04:33 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr X/2019 z X Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 06 września 2019 roku XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:03:02 W sprawie zmiany Porządku Obrad XI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku XI Sesja Rady za
2019-09-30 13:16:28 Projekt UCHWAŁY Nr XI/83/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XI Sesja Rady za
2019-09-30 12:53:20 Autopoprawka do projektu Uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XI Sesja Rady za
2019-09-30 13:02:51 Autopoprawka do projektu Uchwały Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokosci cen za te usługi XI Sesja Rady za
2019-10-25 12:23:43 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XI/2019 z XI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:38:41 projekt UCHWAŁY Nr XII/84/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:40:41 projekt UCHWAŁY Nr XII/85/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:43:34 projekt UCHWAŁY Nr XII/86/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ulicy Głównej 6 w Dygowie oraz we Wrzosowie 55 XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:46:26 Projekt UCHWAŁY Nr XII/87/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 232 i Nr 233/1 obręb ewidencyjny Dygowo XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:48:29 projekt UCHWAŁY Nr XII/88/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ulicy Głównej 6 w Dygowie XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:52:24 projekt UCHWAŁY Nr XII/89/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:09:34 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/93/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:10:24 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/94/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2020-2029 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:25:54 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/97/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:30:19 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/98/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2019/2020 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:34:20 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/99/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:41:38 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/100/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 15:33:18 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XII/2019 z XII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 25 października 2019 roku XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 15:36:45 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:19:50 UCHWAŁA Nr XIV/95/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:21:08 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/96/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:21:17 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/101/2020 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:25:14 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/102/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2020 XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:26:31 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/103/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2020 XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:28:07 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/104/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2020 XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:32:47 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/105/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dygowo na lata 2020-2022 XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:37:46 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/106/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:41:45 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/107/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:44:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/108/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2020 rok” XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:03:31 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XIV/2019 z XIV Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 20 grudnia 2019 roku XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:17:16 Projekt UCHWAŁY Nr XVI/110/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:19:15 Projekt UCHWAŁY Nr XVI/111/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:21:16 Projekt UCHWAŁY Nr XVI/112/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:23:00 Projekt UCHWAŁY Nr XVI/113/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:24:35 Projekt UCHWAŁY Nr XVI/114/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż nieruchomości XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:25:53 Projekt UCHWAŁY Nr XVI/115/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:27:11 Projekt UCHWAŁY Nr XVI/116/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dygowo XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:07:56 Przyjęcie Protokołu Nr XV/2020 z XV Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 31 maja 2020 roku XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:15:18 Projekt UCHWAŁY Nr XVI/109/2020 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2020 rok XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:29:31 Projekt UCHWAŁY Nr XVII/117/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-03-17 12:06:31 W sprawie zmiany Porządku Obrad XVI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 17 marca 2020 roku XVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 11:48:50 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XVI/2020 z XVI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 17 marca 2020 roku XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 12:42:53 UCHWAŁA Nr XVII/118/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 12:45:08 UCHWAŁA Nr XVII/119/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 13:04:12 UCHWAŁA Nr XVII/120/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 13:17:31 UCHWAŁA Nr XVII/124/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 13:19:15 UCHWAŁA Nr XVII/125/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 13:24:45 UCHWAŁA Nr XVII/126/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dygowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 13:26:24 UCHWAŁA Nr XVII/127/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 13:28:45 UCHWAŁA Nr XVII/128/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2020/2021 XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 13:08:48 UCHWAŁA Nr XVII/121/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 13:10:39 UCHWAŁA Nr XVII/122/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-20 XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-07-03 13:14:05 UCHWAŁA Nr XVII/123/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji XVII Sesja Rady Gminy Dygowo za