Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dygowo

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Opiniowanie i kontrolowanie całokształtu działalności organów wykonawczych Gminy pod względem zgodności z obowiązującym prawem, statutem i programem działalności oraz kontrola gospodarki majątkowej pod względem celowości i legalności, a w szczególności:

-     kontrola działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

-     nadzór nad prawidłowością realizacji uchwał przez organy wykonawcze gminy,

-     badanie prawidłowości i zgodności z przepisami podejmowanych uchwał i zarządzeń przez organy wykonawcze gminy,

-     opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi.

2.     Składanie co najmniej raz w roku sprawozdań okresowych ze swojej działalności na sesjach rady gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
TOMASZ KRAWCZYK 0przewodniczący
EDWARD OLSZAK członek
BOŻENA SULKOWSKA członek