Przejdź do treści

Piotr Krysztofiak

Zdjęcie: Piotr Krysztofiak
Zdjęcie: Piotr Krysztofiak

Wiceprzewodniczący

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
8, zdobyte głosy: 59
Przynależność
Klub
Kontakt p.krysztofiak@radagminy.dygowo.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Finansów stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:21:50 W sprawie zmiany porządku obrad I Sesji Rady Gminy Dygowo. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:17:54 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:33:54 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:34:16 UCHWAŁA Nr I/4/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:36:20 UCHWAŁA Nr I/5/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:45:57 UCHWAŁA Nr I/7/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:54:43 UCHWAŁA Nr I/8/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:12:26 W sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:32:42 W sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:27:35 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:31:32 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:30:48 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów. I Sesja Rady Gminy Dygowo wstrzymujący się
2024-05-07 13:28:45 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:29:46 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:38:29 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:41:14 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:39:59 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za