Przejdź do treści

Żaneta Masłowska

Zdjęcie: Żaneta Masłowska
Zdjęcie: Żaneta Masłowska

Radna

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
15, zdobyte głosy: 77
Dyżury
Kontakt z.maslowska@radagminy.dygowo.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej stała 2024-05-07
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:23:17 W sprawie zmiany porządku obrad I Sesji Rady Gminy Dygowo. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:17:56 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:33:52 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:34:20 UCHWAŁA Nr I/4/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:36:21 UCHWAŁA Nr I/5/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:45:57 UCHWAŁA Nr I/7/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:54:44 UCHWAŁA Nr I/8/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:12:33 W sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:32:44 W sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:27:19 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:31:34 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:30:46 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:28:45 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:29:47 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:38:32 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:41:16 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:40:01 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:20:39 UCHWAŁA Nr II/9/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:26:48 UCHWAŁA Nr II/10/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:34:18 UCHWAŁA Nr II/11/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:38:33 UCHWAŁA Nr II/12/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie na realizację zadania pn. ,,Montaż witraży w kościele parafialnym w Dygowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:42:44 UCHWAŁA Nr II/13/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:49:09 UCHWAŁA Nr II/14/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie wyboru Delegata Gminy Dygowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:53:26 UCHWAŁA Nr II/15/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2026 Gmina Dygowo” II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:56:28 UCHWAŁA Nr II/16/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody rosnących na terenie gminy Dygowo II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:59:37 UCHWAŁA Nr II/17/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 13:04:04 UCHWAŁA Nr II/18/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dygowo II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 13:06:52 UCHWAŁA Nr II/19/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 13:09:08 UCHWAŁA Nr II/20/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 13:12:18 UCHWAŁA Nr II/21/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/360/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 13:15:13 UCHWAŁA Nr II/22/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/358/23 z dnia 2 czerwca 2023r zmieniającej uchwałę Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-28 12:07:25 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr I/2024 z I Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 7 maja 2024 roku II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-06-07 13:14:32 UCHWAŁA Nr III/23/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo III Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 7 czerwca 2024 roku za
2024-06-07 13:23:46 UCHWAŁA Nr III/24/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2023 rok III Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 7 czerwca 2024 roku za
2024-06-07 13:34:49 UCHWAŁA Nr III/25/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok III Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 7 czerwca 2024 roku za
2024-06-07 13:44:21 UCHWAŁA Nr III/26/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok III Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 7 czerwca 2024 roku za
2024-06-07 12:22:21 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr II/2024 z II Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 28 maja 2024 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 7 czerwca 2024 roku za
2024-06-07 13:50:06 Uchwała Nr III/27/24 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dygowo w Stowarzyszeniu Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka w okresie programowania 2021 – 2027 III Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 7 czerwca 2024 roku za
2024-06-07 12:27:10 W sprawie zmiany porządku obrad III Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 07 czerwca 2024 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 7 czerwca 2024 roku za
2024-06-07 13:54:16 UCHWAŁA Nr III/28/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonywania takich usług, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat III Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 7 czerwca 2024 roku za