Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dygowo

Komisja Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Opiniowanie, zgłaszanie własnych propozycji i rozwiązań oraz kontrola uchwał Rady Gminy w sprawach:

-   projektu budżetu gminy,

-   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-   programów gospodarczych i problematyki bezrobocia,

-   gospodarki finansowej Gminy,

-   podatków, opłat i innych dochodów Gminy,

-   planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,

-   zatrudnienia i płac - w zakresie objętym budżetem,

-  ekonomicznego uzasadnienia tworzenia, przystępowania do spółek, spółdzielni, stowarzyszeń oraz występowania z nich,

-  w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 od a do z ustawy o samorządzie gminnym,

-  wysokości sumy, do której Wójt może samowolnie zaciągać zobowiązania,

-  przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,

-  współdziałania z innymi gminami oraz opiniowania wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku.

2. Komisja przedkłada Radzie Gminy opinie dotyczące przedmiotu działania komisji, o których mowa wyżej.

3. Komisja składa Radzie Gminy raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
MARCIN DYJAK członek
PIOTR KRYSZTOFIAK 0przewodniczący
DARIUSZ OLENOWICZ członek
LUCYNA POKUSA członek