Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dygowo

Komisja Społeczna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Społeczna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Opiniowanie, zgłaszanie własnych propozycji oraz kontrola uchwał Rady Gminy w sprawach:

-     edukacji, w tym przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych,

-     kultury, w tym bibliotek, placówek upowszechniania kultury oraz amatorskiego ruchu artystycznego,

-    ochrony zdrowia, problemów alkoholizmu i narkomanii,

-    pomocy społecznej,

-    sportu i kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

-    promocji Gminy i współpracy zagranicznej,

-    projektów zmian w statutach,

-    interpretacji postanowień niniejszego Statutu,

-    porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

-    funkcjonowania jednostek pomocniczych.

2. Komisja przedkłada Radzie Gminy opinie dotyczące przedmiotu działania komisji, o których mowa wyżej.

3. Komisja składa Radzie Gminy raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
JAROSŁAW GRZELA członek
KATARZYNA MAJCHER 0przewodniczący
DARIUSZ NIEMIERZYCKI członek
LUCYNA POKUSA członek
ANNA SMYKOWSKA członek