Przejdź do treści

Jerzy Leszczyński

Zdjęcie: Jerzy Leszczyński
Zdjęcie: Jerzy Leszczyński

Przewodniczący

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 125
Przynależność
Klub
Kontakt j.leszczynski@radagminy.dygowo.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:21:50 W sprawie zmiany porządku obrad I Sesji Rady Gminy Dygowo. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:17:55 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:33:52 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:34:14 UCHWAŁA Nr I/4/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:36:19 UCHWAŁA Nr I/5/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:45:55 UCHWAŁA Nr I/7/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:54:44 UCHWAŁA Nr I/8/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:12:22 W sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 12:32:44 W sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:27:33 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:31:33 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:30:43 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:28:45 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:29:45 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:38:30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:41:13 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2024-05-07 13:39:58 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. I Sesja Rady Gminy Dygowo za