Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Finansów, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Społeczna

Data posiedzenia
25-06-2024, godz. 10:30
Miejsce posiedzenia
ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo

Porządek obrad

  • 1. Rozpoczęcie wspólnego posiedzenia komisji stałych.
  • 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na IV Sesję Rady Gminy Dygowo.
  • 3. Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych.