Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dygowo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wrzosowo

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dygowo
data wpływu: 2018-12-19

"1) W zwiazku ze zmianą prawa użytkowania wieczystego od 01 stycznia 2019r. związanego z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność:

1 czy gmina jest przygotowana na tak wielką operacje m.in. na wydanie stosownych zaświadczeń i ustalenia opłaty przekształceniowej?

2 jaki będzie opust w opłacie przekształceniowej dla mieszkańców w pierwszym roku 60% czy może większy?

2) Zarządzeniem 74/2016 z dnia 18 listopada 2016r. Starosty Kołobrzeskiego w sprawie powołania zespołu ds. likwidacji barier architektonicznych w Powiecie Kołobrzeskim został powołany m.in. do w/w zespołu Pan Zbigniew Kozak były radny gminy Dygowo. Zespół składa się m.in. z przedstawicieli rad gmin i urzędników. Czy bedzie aktualizowany czy obowiązuje w dalszym ciągu?

3) W związku z zakończeniem prac na osiedlu (budowa drogi) we Wrzosowie przoszę o naprawienie usterek wynikłych podczas tej budowy, które były zgłaszane do Urzędu, m.in. naprawa chodnika a także w ramach bieżącego utrzymania dróg wyrównanie drogi (II etap) lub nawiezienie kruszywa. Kiedy jest możliwa budowa II etapu drogi na tym osiedlu?

4) czy jest możliwosć i w jakim terminie wybudowanie drogi z płyt przy wjeździe do Wrzosowa od strony Dygowa przed tartakiem. W ostatnim czasie w tym miejscu powstało kilka domów jednorodzinnych, a inne sie budują. Droga , która tam się znajduje jest w opłakanym stanie, z płyt wystają pręty."

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
PIOTR KRYSZTOFIAK wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: