Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

SKOCZÓW

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: WÓJT GMINY DYGOWO
data wpływu: 2021-11-18, data przekazania: 2021-11-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
TOMASZ KRAWCZYK radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: