Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Kłopotowo

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dygowo Gzregorz Starczyk
data wpływu: 2019-02-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
DARIUSZ OLENOWICZ radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: